Có 45 kết quả phù hợp

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Còn 1 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 12/09 đến 31/10/2022
 • Thuê từ 6 tháng trở lên: Giảm 2.470.000 VND/tháng

8.390.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1 PN Deluxe
1
Còn 0 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 12/09 đến 31/10/2022
 • Thuê từ 6 tháng trở lên: Giảm 2.860.000 VND/tháng

9.360.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1 PN Deluxe
1
Còn 0 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 12/09 đến 31/10/2022
 • Thuê từ 6 tháng trở lên: Giảm 2.860.000 VND/tháng

9.360.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1 PN Deluxe
1
Còn 1 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 12/09 đến 31/10/2022
 • Thuê từ 6 tháng trở lên: Giảm 2.860.000 VND/tháng

9.660.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

59,1 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Standard
1
Còn 2 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 12/09 đến 31/10/2022
 • Thuê từ 6 tháng trở lên: Giảm 3.520.000VND/tháng

11.530.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

59,1 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Standard
1
Còn 1 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 12/09 đến 31/10/2022
 • Thuê từ 6 tháng trở lên: Giảm 3.520.000VND/tháng

11.530.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

81,5 m2 info Diện tích thông thủy
3 PN Deluxe
2
Còn 0 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 12/09 đến 31/10/2022
 • Thuê từ 6 tháng trở lên: Giảm 5.870.000 VND/tháng

19.200.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

57,1 m2 info Diện tích thông thủy
Ưu đãi
 • Khai trương sớm trước 30/4/2023: miễn phí 3 tháng tiền thuê
 • Tùy thuộc thời gian đăng ký thi công: miễn phí thời gian cải tạo và thi công nội thất Shophouse

28.760.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

57,2 m2 info Diện tích thông thủy
Ưu đãi
 • Khai trương sớm trước 30/4/2023: miễn phí 3 tháng tiền thuê
 • Tùy thuộc thời gian đăng ký thi công: miễn phí thời gian cải tạo và thi công nội thất Shophouse

30.090.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

65,6 m2 info Diện tích thông thủy
Ưu đãi
 • Khai trương sớm trước 30/4/2023: miễn phí 3 tháng tiền thuê
 • Tùy thuộc thời gian đăng ký thi công: miễn phí thời gian cải tạo và thi công nội thất Shophouse

32.620.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

57,1 m2 info Diện tích thông thủy
Ưu đãi
 • Khai trương sớm trước 30/4/2023: miễn phí 3 tháng tiền thuê
 • Tùy thuộc thời gian đăng ký thi công: miễn phí thời gian cải tạo và thi công nội thất Shophouse

34.020.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

66,0 m2 info Diện tích thông thủy
Ưu đãi
 • Khai trương sớm trước 30/4/2023: miễn phí 3 tháng tiền thuê
 • Tùy thuộc thời gian đăng ký thi công: miễn phí thời gian cải tạo và thi công nội thất Shophouse

35.110.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

66,0 m2 info Diện tích thông thủy
Ưu đãi
 • Khai trương sớm trước 30/4/2023: miễn phí 3 tháng tiền thuê
 • Tùy thuộc thời gian đăng ký thi công: miễn phí thời gian cải tạo và thi công nội thất Shophouse

36.030.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

66,0 m2 info Diện tích thông thủy
Ưu đãi
 • Khai trương sớm trước 30/4/2023: miễn phí 3 tháng tiền thuê
 • Tùy thuộc thời gian đăng ký thi công: miễn phí thời gian cải tạo và thi công nội thất Shophouse

36.530.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

72,2 m2 info Diện tích thông thủy
Ưu đãi
 • Khai trương sớm trước 30/4/2023: miễn phí 3 tháng tiền thuê
 • Tùy thuộc thời gian đăng ký thi công: miễn phí thời gian cải tạo và thi công nội thất Shophouse

38.560.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

Đăng ký nhận tư vấn căn phù hợp
search