Có 16 kết quả phù hợp

59,1 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Standard
1
Còn 2 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 01/07 đến 30/09/2022
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 2 tháng tiền thuê
 • Thuê từ 6 đến dưới 12 tháng: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.314.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

69,2 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Deluxe
2
Còn 2 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 01/07 đến 30/09/2022
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 2 tháng tiền thuê
 • Thuê từ 6 đến dưới 12 tháng: Tặng 1 tháng tiền thuê

8.045.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Còn 0 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 01/07 đến 30/09/2022
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 2 tháng tiền thuê
 • Thuê từ 6 đến dưới 12 tháng: Tặng 1 tháng tiền thuê

8.090.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Còn 2 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 01/07 đến 30/09/2022
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 2 tháng tiền thuê
 • Thuê từ 6 đến dưới 12 tháng: Tặng 1 tháng tiền thuê

8.390.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1 PN Deluxe
1
Còn 5 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 01/07 đến 30/09/2022
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 2 tháng tiền thuê
 • Thuê từ 6 đến dưới 12 tháng: Tặng 1 tháng tiền thuê

9.360.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1 PN Deluxe
1
Còn 3 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 01/07 đến 30/09/2022
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 2 tháng tiền thuê
 • Thuê từ 6 đến dưới 12 tháng: Tặng 1 tháng tiền thuê

9.660.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

59,1 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Standard
1
Còn 1 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 01/07 đến 30/09/2022
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 2 tháng tiền thuê
 • Thuê từ 6 đến dưới 12 tháng: Tặng 1 tháng tiền thuê

11.530.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1 PN Deluxe
1
Còn 1 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 01/07 đến 30/09/2022
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 2 tháng tiền thuê
 • Thuê từ 6 đến dưới 12 tháng: Tặng 1 tháng tiền thuê

15.020.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

81,5 m2 info Diện tích thông thủy
3 PN Deluxe
2
Còn 1 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi khi check-in từ 01/07 đến 30/09/2022
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 2 tháng tiền thuê
 • Thuê từ 6 đến dưới 12 tháng: Tặng 1 tháng tiền thuê

19.200.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

Đăng ký nhận tư vấn căn phù hợp
search