Có 55 kết quả phù hợp

Bộ lọc
Bộ lọc
28,1 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Ưu đãi khi check-in từ 10/06 đến 31/07/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

4.728.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

59,1 m2 info Diện tích thông thủy
2PN Standard
1
Ưu đãi khi check-in từ 10/06 đến 31/07/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

6.649.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

59,1 m2 info Diện tích thông thủy
2PN Standard
1
Ưu đãi khi check-in từ 10/06 đến 31/07/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

6.649.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

28,1 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

6.719.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

54,8 m2 info Diện tích thông thủy
2PN Superior
2
Ưu đãi khi check-in từ 10/06 đến 31/07/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

6.914.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

54,8 m2 info Diện tích thông thủy
2PN Superior
2
Ưu đãi khi check-in từ 10/06 đến 31/07/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

6.914.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

63,0 m2 info Diện tích thông thủy
2PN Deluxe
2
Ưu đãi khi check-in từ 10/06 đến 31/07/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.313.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.352.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.352.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.352.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.352.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Bắc
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.352.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Bắc
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.352.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Bắc, View VinUni
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.352.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.352.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Bắc
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.352.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.352.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Nam, View VinUni
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.652.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Bắc, View VinUni
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.652.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Nam, View VinUni
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.652.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

Đăng ký nhận tư vấn căn phù hợp
search