Có 4 kết quả phù hợp

54,9 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Superior
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 31/08 đến 31/10/2021
  • Thuê từ 1 đến dưới 6 tháng: Giảm giá 10%
  • Thuê từ 6 tháng trở lên: Giảm giá 15%

12.372.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

54,8 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Superior
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 31/08 đến 31/10/2021
  • Thuê từ 1 đến dưới 6 tháng: Giảm giá 10%
  • Thuê từ 6 tháng trở lên: Giảm giá 15%

12.372.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

63,4 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Deluxe
2
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 31/08 đến 31/10/2021
  • Thuê từ 1 đến dưới 6 tháng: Giảm giá 10%
  • Thuê từ 6 tháng trở lên: Giảm giá 15%

16.448.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

63,0 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Deluxe
2
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 31/08 đến 31/10/2021
  • Thuê từ 1 đến dưới 6 tháng: Giảm giá 10%
  • Thuê từ 6 tháng trở lên: Giảm giá 15%

16.448.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

Đăng ký nhận tư vấn căn phù hợp
search